008

Category Archives: ادەبيەت

تانىم

ماعجان ولەڭدەرى رۋحاني جاڭعىرۋدىڭ وزەگى

الماتى مۋزەيىندە ەلباسى ن.ءا. نازارباەۆتىڭ «بولاشاققا باعدار: رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسى اياسىندا قازاقتىڭ ۇلى اقىنى ماعجان جۇماباەۆتىڭ 125 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان «ماعجان پوەزياسىنىڭ مارجاندارى» اتتى دوڭگەلەك ۇستەل ءوتتى. شارانى «الماتى قالاسى…

ەرلىگى ۇمىتىلماس ەرلەر

س.جيەنباەۆ اتىنداعى اقتوبە وبلىستىق جاسوسپىرىمدەر كىتاپحاناسىنىڭ جانىنان اشىلعان «بۇركىت» پاتريوتتىق كلۋبىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن كەڭەس اسكەرلەرىنىڭ اۋعانستان جەرىنەن شىعارىلعان كۇنىنە وراي «ەرلىگى ۇمىتىلماس ەرلەر» اتتى پاتريوتتىق كەشى وتكەن بولاتىن. 15 اقپاندا كسرو…

“رۋح” كونكۋرسىنا 899 اۆتوردىڭ شىعارماسى قاتىسىپ جاتىر

الداعى جىلى «رۋح» بايقاۋى جەڭىمپازدارىنىڭ كىتاپتارى جارىق كورەدى . بۇل تۋرالى ءى «رۋح» حالىقارالىق ادەبي بايقاۋىنا قاتىسۋعا وتىنىمدەر قابىلداۋدىڭ اياقتالۋىنا وراي بۇگىن وتكەن ءباسپاسوز ءماسليحاتى بارىسىندا اقىن، «ادەبيەت پورتالىنىڭ» جەتەكشىسى باۋىرجان قاراعىزۇلى…

مو يان شىعارمالارىنداعى ۋيليام فولكنەردىڭ ىقپالى

   حح عاسىردىڭ 80-جىلدارىنان باستاپ قىتايداعى ادەبي تىرشىلىك كۇتپەگەن جەردەن جاندانا باستادى. ادەبيەت قوعامدىق «قىزۋ نۇكتەگە» اينالىپ، جازۋشىلاردىڭ جۇمىسى سانسىز وقىرماندار ارمياسىنىڭ ايرىقشا نازارىن اۋدارتتى. ەندى عانا جازىپ باستاعان كەز كەلگەن…

قازاقتىڭ زەينوللاسى

كەشە الماتىداعى عىلىم ورداسى عيماراتىندا قازاقستان جازۋشىلار وداعى مەن مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى ادەبيەت جانە ونەر ينستيتۋتىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن جازۋشى، تاريحشى، ەتنوگراف زەينوللا سانىكتىڭ شىعارماشىلىعىنا ارنالعان «ۇلتتىق ادەبيەت جانە زەينوللا سانىك شىعارماشىلىعى»…

جاس ماماندار: “لاتىنعا بايتۇرسىنوۆشا كوشۋ كەرەك”

لاتىنعا بايتۇرسىنوۆشا كوشۋدىڭ كەزەگى كەلدى!!! ءجۇز جىل بۇرىن احمەت بايتۇرسىنوۆ قالاي ناعىز ۇلتتىق ءالىپبي جاساۋ كەرەكتىگىن جازىپ كەتكەن ەدى. ال بۇگىن، بايتۇرسىنوۆتىڭ ءدال سول ءالىپبي جاساۋ ەرەجەسىمەن (ەڭ كەمەلدى) اپوستروفتى…

قازۇپۋ-دا تولە بي كوشەسى كۇنى اتالىپ ءوتتى

اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ باس وقۋ عيمارتىنىڭ الاڭىندا مەدەۋ اۋداندىق اكىمدىگى مەن وسى وقۋ ورنىنىڭ بىرلەسىپ ۇيىمداستىرۋىمەن “تولە بي كوشەسىنىڭ”  كۇنى اتاپ ءوتىلدى. بۇل مەرەكە ەلباسى ن. نازارباەۆتىڭ…