008

Category Archives: ادەبيەت

تانىم

ماڭگىلىك ەلدىڭ ماڭگىلىك ءتىلى

تالدىقورعان قالاسىندا  الماتى وبلىسىنىڭ تىلدەردى دامىتۋ جونىندەگى باسقارماسىنىڭ تىلدەر كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى شاراسى وسى تاقىرىپتا وتكىزىلدى. جەتى جۇرتتىڭ ءتىلىن بىلمەككە ۇمتىلعان بەلسەندىلەر بۇل كۇنى جىردان شاشۋ شاشىپ، تىلگە دەگەن قۇرمەتتەرىن…

ەكسپو كورمەسىندە «كۇش اتاسى – قاجىمۇقان» انيماتسيالىق ءفيلمىنىڭ تۇساۋى كەسىلدى

ەلورداداعى وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى كۇندەرىنىڭ ەكىنشى كۇنىندە استانا قالالىق «وقۋشىلار سارايىندا» «كۇش اتاسى – قاجىمۇقان» انيماتسيالىق ءفيلمىنىڭ تۇساۋى كەسىلدى. «ەكسپو-2017» حالىقارالىق مامانداندىرىلعان كورمەسى اياسىندا تۇساۋى كەسىلگەن شىعارما تۋعان ەلگە دەگەن…

ج.تۇيمەباەۆ: ء«بىز ابدىرۋعا ەمەس، رۋحاني جاڭعىرۋعا بەت بۇرعان جۇرتپىز»

بۇل تۋرالى وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى جانسەيىت تۇيمەباەۆ وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ استانا قالاسىنداعى كۇندەرى اياسىنداعى ايماق اقىن-جازۋشىلارىنىڭ شىعارماشىلىق كەزدەسۋى مەن «تۇلعا. تاۋەلسىزدىك. تاريح»، «جاھان تانىعان جەتى تۇلعا» اتتى كىتاپ كورمەسىنىڭ…

   ەركىن سال

بۇل كۇندەرى ەلىمىز بويىنشا «100 جاڭا ەسىم» اتتى جوبا ءجۇرىپ جاتىر. سول 100 ەسىمنىڭ قاتارىندا كىمدەر بولۋى ءتيىس، سونى ەل بولىپ تالقىلاپ جاتقان كورىنەدى. بۇل دا ءبىر زاماننىڭ بايگەسى بولسا،…

«پويىزدا بولعان وقيعا». ادەمى قىزدىڭ جانارى نەگە جاسقا تولدى؟

استانادان پويىزدا قايتىپ كەلە جاتىپ، كوڭىلسىز ءبىر جاعدايعا تاپ بولدىم. ءبىز پلاتسكارتتا بولدىق. قاسىمىزدا 16-17 جاستار شاماسىنداعى əدەمىشە كەلگەن ءبىر تۇيىق قىزدىڭ جانارى جاسقا تولىپ شəينەكپەن ءشəيىن الىپ ارى-بەرى ءوتىپ،…

ۇلى ابايدى ۇلىقتاۋ – پارىزىمىز

قازاقتىڭ باس اقىنى – ابايدىڭ ادەبي مۇرالارى ارقىلى جاستاردىڭ بويىنا ۇلتتىق قۇندىلىقتار مەن رۋحاني-ادامگەرشىلىك قاسيەتتەرىن قالىپتاستىرۋ، تەرەڭ ماعىنالى  ءسوز مارجاندارى مەن وي جاۋھارلارىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا اعىمداعى جىلدىڭ 10 تامىزى…

الماتى وبلىسىندا «اباي وقۋلارى» ءوتتى

تالدىقورعاندا  تىل سارايىندا  الماتى  وبلىسىنىڭ  تىلدەردى   دامىتۋ جونىندەگى باسقارماسىنىڭ  ۇيىتقى  بولۋىمەن  اباي اتىنداعى  كوركەمسوز  وقۋ شەبەرلەرىنىڭ وبلىستىق بايقاۋى  ءوتتى. مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ قولدانىس اياسىن كەڭەيتۋ، اباي شىعارماشىلىعىن ناسيحاتتاۋ ارقىلى قازاق مادەنيەتىنە،…