008

Category Archives: ساۋالناما

جانسەيىت تۇيمەباەۆ قاراپايىم حالىقتى قابىلداپ، ارىزدارىن تىڭدادى

وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى ج.تۇيمەباەۆ تۇرعىنداردى جەكە ماسەلەلەرىمەن قابىلدادى. قابىلداۋعا ءتۇرلى تۇيىتكىلدەرىمەن 10 ازامات كەلدى. ءوڭىر باسشىسىنا ارىز-شاعىمدارىن تىكەلەي بەتپە-بەت جەتكىزۋگە مۇمكىندىك العان ازاماتتاردىڭ باسىم بولىگى باسپانا مەن جەر تەلىمدەرىنە…

ج.تۇيمەباەۆ: “شىمكەنتتە وبلىس حالقىنىڭ ۇشتەن ءبىرى تۇرادى”

بۇگىن شىمكەنت قالاسىنىڭ اكىمى نۇرلان ساۋرانباەۆ 2017 جىلى اتقارىلعان جۇمىستارى بويىنشا حالىق الدىندا ەسەپ بەردى. ەسەپتى كەزدەسۋگە وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ əكىمى جانسەيىت تۇيمەباەۆ پەن پرەزيدەنت əكىمشىلىگىنىڭ مەملەكەتتىك ينسپەكتورى مۇرات يماندوسوۆ…

شىمكەنت اقىلدى قالاعا اينالادى

وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى جانسەيىت تۇيمەبەۆ «شىمكەنت قالاسىنداعى قوعامدىق كولىك سالاسىن دامىتۋ» فورۋمىنا قاتىسۋ ءۇشىن وڭىرىمىزگە ارنايى كەلگەن وتاندىق جانە شەتەلدىك كومپانيالاردىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەستى. باسقوسۋدا قوناقتار جولاۋشى تاسىمالداۋ ماقساتىنداعى تىڭ…

وڭتۇستىككە تارتىلعان ينۆەستيتسيا 482 ملرد. تەڭگەنى قۇرادى

وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا 2017 جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ينۆەستيتسيا كولەمى 482 ملرد. تەڭگەنى قۇراپ، 2016 جىلمەن سالىستىرعاندا 20,2 پايىزعا ارتقان. بۇل كورسەتكىشپەن وبلىس رەسپۋبليكادا كوش باستاپ تۇر. بۇل تۋرالى وبلىستىق وڭىرلىك…

جانسەيىت تۇيمەباەۆ: «بۇلدىرشىندەر قازاق ءتىلدى مۋلتفيلمدەردى كورىپ ءوسۋى كەرەك»

وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا بالالارعا ارنالعان تاربيەلىك ماعىناسى مول انيماتسيالىق ءفيلمنىڭ تۇساۋى كەسىلدى. وبلىس اكىمدىگىنىڭ تاپسىرىسى نەگىزىندە «ساق» كينوستۋدياسى تۇسىرگەن «كيەلى قازىعۇرت» اتتى تاريحي-تانىمدىق ءمۋلفيلمنىڭ پرەمەراسى «Shymkent plaza» ويىن-ساۋىق ساۋدا ورتالىعىندا…

ءوز قۇقىقتارىڭىزدى بىلەسىز بە؟

  قۇرمەتتى الماتى قالاسىنىڭ تۇرعىندارى! 2017 جىلدىڭ 27 قاراشاسى مەن 3 جەلتوقسان ارالىعىندا الماتى قالالىق پروكۋراتۋراسى مۇگەدەك جانداردى قولداۋ ماقساتىندا «ءوز قۇقىقتارىڭىزدى بىلەسىز بە؟» اتتى جوباسىن باستايدى. جوبا اياسىندا الماتى…

جاڭا ءالىپبي – ۇلى ءداۋىردىڭ باستاۋى

الماتى  وبلىسىنىڭ  اقپاراتتىق توبى لاتىن ءالىپبيىنىڭ ماڭىزدىلىعىن ءتۇسىندىرۋ بويىنشا  جۇمىسىن جالعاستىرۋدا. وسى كۇنگە   دەيىن ون ءۇش اۋدان مەن ەكى قالانىڭ حالقىمەن جۇزدەسكەن توپ مۇشەلەرى تۇسىندىرمە جۇمىسىمەن ايدىندى الاكول اۋدانىنا تابان…