008

Category Archives: ساۋالناما

تاجىبەك مۇساەۆ: «اۋىلشارۋاشىلىعى كووپەراتيۆتەرى قارقىندى دامۋعا باستادى»

تاياۋدا وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى اۋماعىنداعى اۋدانداردى ارالاپ، اۋىلشارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ قالاي دامىپ جاتقانىن ءوز كوزىمىزبەن كورىپ قايتقان ەدىك. تۇركىستان قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى تاجىبەك مۇساەۆ مىرزامەن كەزدەسىپ، كيەلى قالادا اۋىلشارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ دامۋ…

ج.تۇيمەباەۆ «قۇرىلىسقا ينۆەستيتسيا كوپتەپ تارتىلۋدا»

وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا «قۇرىلىسشىلار كۇنى» كاسىبي مەرەكەسى اتالىپ ءوتتى. تامىز ايىنىڭ ەكىنشى جەكسەنبىسىندە تويلاناتىن وسىناۋ مەيرامدا اتالعان كاسىپ يەلەرىن قۇتتىقتاعان وبلىس اكىمى جانسەيىت تۇيمەباەۆ بۇل سالانى دامىتۋ بۇگىندە مەملەكەتتىڭ وزەكتى…

الماتى وبلىسىندا «اباي وقۋلارى» ءوتتى

تالدىقورعاندا  تىل سارايىندا  الماتى  وبلىسىنىڭ  تىلدەردى   دامىتۋ جونىندەگى باسقارماسىنىڭ  ۇيىتقى  بولۋىمەن  اباي اتىنداعى  كوركەمسوز  وقۋ شەبەرلەرىنىڭ وبلىستىق بايقاۋى  ءوتتى. مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ قولدانىس اياسىن كەڭەيتۋ، اباي شىعارماشىلىعىن ناسيحاتتاۋ ارقىلى قازاق مادەنيەتىنە،…

اۋىلىن ماۋەلى يران باعىنا اينالدىرعان ازامات

مەملەكەت باسشىسى نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ «بولاشاققا باعدار: رۋحاني جاڭعىرۋ» اتتى ماقالاسىندا اتاپ كورسەتىلگەن «100 جاڭا ەسىم» جوباسى ەل كولەمىندە قولعا الىنعالى بەرى ءتۇرلى سالادا تاۋەلسىزدىكتىڭ ىرگەسىن بەكەمدەۋگە بار كۇش-جىگەرىن جۇمساپ، ەڭبەك…

ەلدىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان ميللياردتاعان قارجى تاعى يگەرىلمەدى

بيۋدجەت اقشاسىن ۇقساتا الماعان قالالاردىڭ كوشىن استانا باستاپ تۇر! العاشقى جارتى جىلدىققا ەل  قازىناسىنان ءتۇرلى الەۋمەتتىك جوباعا دەپ بولىنگەن قىرۋار قارجىنىڭ 16 ميلليارد تەڭگەسى تاعى يگەرىلمەي قالعان. سونىڭ تەڭ جارتىسى…

جەتىسۋدىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرىنە قۇرمەت كورسەتىلدى

الماتى وبلىسىنىڭ 6 مەملەكەتتىك قىزمەتشىسى «ۇزدىك مەملەكەتتىك قىزمەتشى» توسبەلگىسىمەن ماراپاتالدى. بۇل تۋرالى بۇگىن تالدىقورعان قالاسىنداعى ءى. جانسۇگىروۆ اتىنداعى مادەنيەت سارايىندا مەملەكەتتىك قىزمەتشى كۇنىنە وراي وتكىزىلگەن سالتاناتتى جيىندا بەلگىلى بولدى. مەملەكەتتىك…

ءۇي باعاسى ارزانداي بەرەدى

ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ نىعايۋى قازاقستاننىڭ تۇرعىن ءۇي نارىعىنا ايتارلىقتاي وزگەرىستەر الىپ كەلەدى دەپ كۇتىلۋدە. ساتىپ الۋشىلاردىڭ بەلسەندىلىگى ارتۋىنا بايلانىستى باسپانا باعاسى ايتارلىقتاي ارزانداۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى Homsters.kz پورتالىنىڭ ساراپشىلارى حابارلاپ وتىر….